Szélesre hozza a galandférget

Galántai Zoltán: Marscsatornák, idegen világok…

És így, hogy minden egyes nap valamiféleképp csütörtök nekik hisz buzdugánul mind ugyanaz a csütörtököcske, különféleképpen kicsinyítve, csak umlauttal kell írni szélesre hozza a galandférget lehet mondani, hogy napjában kerek százötvenszer sajszanak. A sajszás után, nyolc hónapra, három hétre és hat napra rá van az ellés: hetesével, tizenkettesével, tizenötösével vagy huszasával jönnek a világra — sem előbb, se másképp.

Gyakori náluk a gyerekcsere, de ezt lebabázás előtt, ivarszervi csereberével oldják meg, még mielőtt a fiókák világrajönnének. Mármost ami a szopást illeti, ez egészen sajátságos náluk.

Szerkesztette: dr. Horváth Géza 1. Szeptember A civilizáció visszavág.

Kezdődik a világrajövetel előtt, az emlőket a pulyák már belülről gyilkolják, és ha egy nőstény darálynak látod, hogy épp befele áll a melle-gombja — hát biztosra veheted, hogy belülről szoptat, gyereke lesz, falkáravaló. De ha világrajöttek is, azért a szopást nem hagyják abba; szopnak a szülés alatt is, és nem hogy szégyen, de darályhagyomány és deregélybüszkeség, ha valaki öreg koráig is el tudja szopogatni az Anyai Emlőt.

Charles MacLean - voroscukraszat.hu

Szopás — halálig! Második levél 2 Hogy mikor jöttek? Pontosan meg tudom mondani: félévvel ezelőtt jöttek ide, akkor, amikor Luitpold bácsi azt a megindító levelet írta a Melinda néni idült hájrákjáról hogy már mázsán felül gyógyíthatatlan, szegényke!

Amikor a földkerekség teljes madárvilága az Olümposz ostromára rohan Arisztofanésznél — az nem volt olyan rettenetes, mint az a pokoli nyüzsgés, dögletes bűz, szélesre hozza a galandférget, gágogás-csiripelés, huhogás-víjjogás, kelepelés és károgás, országos csivit, csörömpölés és zsivajgó letisztelés, amit ezek véghezvittek.

Rosszabbak voltak a hárpiáknál, akik nap mint nap tönkretették Fíneusz eledelét. Hallatlan szakértelemmel és célratörő ügyességgel küldik az ételekbe orrfacsaró üzeneteiket — mintha tudósainknál is jobban volnának értesülve a spektrál-mimikri törvényei felől: szélesre hozza a galandférget spenótba epés-zöldet, a babfőzelékbe sűrű-barnát, benne babszemekkel, a borsóba főzelékszerűt, előpaszírozva, a káposztába egészbe maradt káposztafejet, ami villa vagy kés érintésére úgy robban, mint a Szédítő Pöfeteg, s mindezt a spektrálanalízis és ürülékmimikri törvényei szerint.

Nálunk az intézetben épp matekóra volt, amikor az első raj megérkezett. Első dolguk volt, hogy lehatványozták a táblát. Amit csak lehetett, telitettek-gyömöszöltek-dugaszoltak, a padüléseket betemették, fröcskölt ürülékvakolatdíszekkel látták el a falakat, a radiátorokat, a dobogót szélesre hozza a galandférget a végén, ráadásul Legeza tanár úr fejére ültek.

A tanár úrnak!

1. A kezdet: egy, két vagy számtalan világ

Rázza le! Verje le! Első pillanatra elhűltünk. Ha nem is vártuk a szegény öregtől, hogy a székét felragadva szétüssön közöttük, de mégis, valamit: előkapja a zsebkendőjét és befogja az orrát. Ehelyett, legnagyobb meglepetésünkre a kis öreg feláll, izgatottan tördelni kezdi a kezét és utána — alázatosan és kedveskén, hogy a darálygülü továbbra is kényelmesen üljön a fején — a katedrán gubbasztó gúnárderegély felé: meghajolt.

Leesett az állunk.

gyógyszer férgek férfiak számára pirantel szuszpenzió

Nem hittünk a szemünknek; hát még amikor a szegény lesajnált öregje, némán, a kezével intve, azt a jólismert mozdulatott tette — eleinte nem is akartuk megérteni, vagy lehetetlennek tartottuk; néhányan azonban a szokás hatalmánál fogva megtették neki és lassan megtette az egész osztály: felállt.

Így kezdődött. De utána jöttek a rajok garmadával, volt olyan nap, hogy milliós tömeg érkezett, az ég elsötétült és egész nap égtek az utcai villanyok a darályszürkület miatt. A lapok is tele voltak vele; s ki így, ki úgy, ki ide, ki amoda nyilatkozott. Egyiptomi csapás? A levegő tatárbetörése a Föld régióiba?

Marscsatornák, idegen világok, angyalok, földönkívüliek

Ám akárhogy is nevezzük, egyvalamiről ne feledkezzünk meg. Hogy a jó kormány és egy bölcs férfiú a jónak mondott kormány élén: hadseregekkel felér.

  • Magyarra átültette és kibővítette: Dr.
  • Tóth Béla fordítása Állítólag az atomisták mellett a püthagoreánusok is hittek a végtelen számú világban — ám teljesen mást értettek a fogalom alatt.
  • Brehm: Az állatok világa / III. OSZTÁLY: GALANDFÉRGEK (CESTODARIA RUD.)
  • A test méregtelenítésének jelei
  • Galántai Zoltán: Marscsatornák, idegen világok…
  • Megyénkről írták - szeptember | József Attila Megyei és Városi Könyvtár - Tatabánya
  • Hatékony gyógymódok az ascaris ellen
  • A férgek megszabadulásának biztos módja

Buzdugánia ezerhatszáz éve szoftaság, ez az ezerhatszáz éves múlt néz le ránk. Ez van legnépünk leglelkébe beírva. Minden buzdugán született szoftahű s a szofta-kormányra bizalommal tekint. Soha, évszázadok hosszú során át, ez a nép kormányával nem volt annyira egy; soha a fontolmányos szoftizmus és az ezerhatszáz éves Fontolmány nem állt acélnál acélosabb vályoglábakon, mint ma. Aki ma Nagybuzdugánia Szoftájára tekint, az repessen, dobogjon, dagadozzon és ünnepeljen, mert ez a kormány rendületlenül állja a vihart, és ott, ahol áll, a helyén, záloga a hagyományos országlásnak, a békésen terjeszkedő nagypolitikának.

Bugyi személyében a szoftakormány élén olyan egyéniség áll, akihez Buzdugániában minden rögnek, dögnek, légynek, malacnak, bocinak és báránynak bizalma van: nevetséges lenne még rosszindulatú elképzelésnek is az, hogy ez a szofta olyan szórványos jelenségekkel, mint a madarak, ne tudna dacolni.

lamblia és más parazitáktól

Ugyanígy panaszkodhatna pl. Nem, aki csak egyetlen fricskát is ad a madaraknak, az nem méltó ezerhatszáz éves múltjára, annak inába szállt a bátorsága, a szíve a veséjében dobog, az esze a hólyagjába folyt és jó lesz, ha edényt varr a nadrágjába, ha netán ijedtében elvizelné magát.

És így tovább, aztán olvassátok csak, a továbbiakban hogyan síránkozik a madarak végett, rimánkodik és rúgkapál a madarak miatt, emlegeti az öreganyjukat és kikelve a immun kondiloma ellen, a szoftától erélyes madárellenes rendszabályokat követel, többek közt indítványozza, hogy alakítsák át a fegyvergyárakat — kalitkagyárakká a madarak ellen.

Soha nagyobb próféta nem támadt a nagybuzdugán népközösségben, mióta őseink átkeltek Halikarnián — talán csak Uborka, a szoftaság megalapítója volt hozzá fogható, aki rettegésben tartotta Leuokániát, Peuotáciát, Cisalpeoniát és három napra leigázta Rómát mekkora hősi őstörténelem, egek, ha meggondolom!

De még őnéki sem adatott meg, szélesre hozza a galandférget higgadtan és tárgyilagosan ítélhesse meg a madarak problémáját. Gyűlölte a madarakat. Erre magánélete adhatna feleletet: ne kutassa szennyesét a kegyes utókor, hiszen ha ez a gyöngéje nem lett volna, kortársai istenként imádták volna — és az égieknek ki tudja mi súlyos büntetése követte volna ezt?! Hálásak lehetünk a szoftának, kivált Bugyinak, hogy közönséges halandó nyájas és közvetlen modorába rejtette isteni eredetét aznapra, hogy követségünket szélesre hozza a galandférget.

Ki tudná leírni, hogy ne profanizálja, ezt a mosolyt, a könnyed legyintést, ennyi lekötelezést…? Bugyi — és küldöttségünk megnyugodva szélesre hozza a galandférget. Ezidőszerint nem időszerű Neki, a Nagy Madárellenes Vátesznek a szobor akkor, amikor az ország madárfaunája rohamosan gyarapszik és oly örvendetes a túltollasodás, mint még soha.

Ezidőszerint nem időszerű Neki a szobor, bármilyen nagy volt, ha egyszer madárellenes: ezt érezte küldöttségünk minden tagja — csupán a Hivtalos Tényezők megnyugtató véleményét kívánta hallani, nehogy a szobor sértsen bizonyos kormányérdeket. Ti nem láttok bennünk csak madárveszedelmet, madárkórt, papagálykórt, az ölyvöt görvélynek, a turbékolást tuberkolának nevezitek. Csak mi vagyunk fenséges dühünkben az a kis csapat, amely halálraszántan készíti a jövőt, a madárságára büszke Buzdugániát!

Vesszenek a satnyák, az esendők, gyarlók, pattanásosak-kiütésesek, pusztuljanak a kotyogók, a lötyögők, a fehérvérűek, az üresülepűek, a nedvesnadrágosok!

A madaraké a diadalmas szárnyalás, a felhőséta, cikkázás-és villámlecsapás — a madaraké és azoké, akik őhozzájuk felemelkedni tudnak. Kik tették a postán tizenhatszorossá a levélforgalmat, kik tették bélyegmentessé az üzenetet? A madarak. Kik lépik át nap mint nap útlevél nélkül a szomszéd határokat, vakmerően, a lélek fegyvereivel — a létjogát kereső, békésen hódító buzdugán nagypolitika szimbólumaként? Kik tették fölöslegessé a trágyabehozatalt, a műtrágya költséges és középkori szélesre hozza a galandférget — kik vitték keresztül a racionalizált mezőgazdaságot?

Buzdugánia a megtorpanás zúgó árjában

A földnek a természetes trágyázás céljából való huzamosabb parlagon-hevertetését, a vetésforgót? Kik viszik el a világnak a buzdugán nevet, hogy reszketve lesse, vajon mi következik? Kik azok, akiknek a kezében van a Búzok és a Dugánok végső egyesülése, a pánbuzdugán jövő s a világhatalommá terebélyesedő Óriás-Buzdugánia?

Miért, talán — ha nem is éppen a darályok és a deregélyek, a harjúk és a furályok azok, akik évszázadok óta itt csemegélnek, de — primus szélesre hozza a galandférget arma pares kérdezzük, vajon a madarak nem ugyanarra az ezerhatszáz éves múltra tekinthetnek vissza, mint az ő szétloccsantanivaló kis agyuk-velejecskéje?!

Mindjárt gondoltam, hogy ez Luitpold bácsiéknak tetszeni fog. Harmadik levél 3 Meg akartam kérdezni Vackort — a természetrajz-tanárunkat a helyzetről és odamentem hozzá: — Tanár úr, tanár úrnak mi a véleménye a dolgok darályra-fordultáról?

Senior karrier Esett az eső, amikor háromnegyed hétkor lementem, hogy kiengedjem a kutyákat. A szokás hatalma ébresztett, és valamiféle sürgető kötelességérzet, mintha szalag parazita előkészítése meg kellene tennem valami fontosat. Még az öltönyt is felvettem. Aztán eszembe jutott, hogy szombat van, és nem kell elérnem semmilyen vonatot. Kinyitottam a hátsó ajtót: Claus és Caesar azonnal kirohant, tudomást sem véve az esőről.

Nem magyarázna kicsit róla, mi az a Hivatalos Ornitológia és mi a hivatalon-kívüli…? Képtelenek voltunk elkapni úgy, hogy ne ült volna a fején vagy egy gatyás gülü vagy egy csizmás deregély, és ezek fülehallatára nem akartuk — annál szélesre hozza a galandférget, mivel ez a két madár már hetek óta a fején gubbaszt és már mintha az öreg Vackor kezdene hozzájuk hasonlítani ti úgy mondanátok: idomulni ; a szemével már ugyanúgy gülüzik, mint ez a borzas emlős gülü-tehén a fejebúbján, a járása pedig határozottan darályos.

Hogy milyen buták a madaraink, arról, édes Babi, Nyunyi, Babszi, csak akkor alkothattok fogalmat, ha majd feljöttök a vizsgámra és tulajdon szemetekkel-fületekkel győződhettek szélesre hozza a galandférget róla — mert így egy szavamat se hiszitek. Egyszer elkap a Fogkefe és azt mondja nekem: — Te Bumbi. Volt egy pók, valami Anatole France nevezetű. Hogy annak milyen induri-pinduri agyveleje volt!

Valósággal libaagyvelő, mondták rá a mukik, mikor akik boncolták a vigyorgón. A sugdosódást meghallotta a kukuliform parazitadarály, ami a tanár fején ült: ráförmedt, lehordta Ducit a sárga földig és zabpehelykosztra fogatta, amilyen disznó kövér; ráadásul a fejére telepített fél tucat passzeriform lülükét megvan mindegyik jó fél tégla — ezt, büntetésül.

A Duci persze tovább szemtelenkedett: utánozta a darályok raccsolását és öklével mutatta, mit hova kíván beléjük. No de majd a zabpehelykoszt jót fog tenni neki — zsörtölődtek az ólomnehéz lülükék a kobakján. Időközben a nagy darály elaludt dühében Vackor tanár úr fején, az öreg lassan lekövetkezett a katedráról, ráült a padunk szélére és hogy a lülüke még álmában se hallja, férgek kezelése 2-3 éves gyermekeknél a Ducinak a tenyere mögött sugdosva, bizalmasan magyarázni.

Hamarosan kiderült, miért gurult dühbe a nagy darály a fején, amikor az agyvelő-űrméretre terelődött a szó. A kérdés érzékenyen érinti a deregélyeket; nekik ui.

Hírlik, szélesre hozza a galandférget ügyelnek ők maguk is, hogy darályhulla anatómus-dögész kezébe ne kerüljön — ezt a fentemlített mérést is csak erőszakkal lehetett szélesre hozza a galandférget az intézet udvarán a minap. Magányosan darvadozott a darály, amikor elkaptuk, rúgott, csőrözött-csapkodott a szárnyával a dög, amíg a pedellus, három teremszolga, a tűzoltó, a Duci, a másik Koca, a Kecske, Suhajda tanár úr és a családja, azután a Csoma, a Pöme, mi hárman és a kis Szélesre hozza a galandférget — lefogtuk.

Még akkor is verdesett. Fogtuk tizenhatan és a kötelek: még mindig az ember szeme után kapdosott. Akkor leborítottuk egy szalmazsákkal hogy ne lehessen látni, micsoda — arra aztán ráhívtunk egy csomó harályt, hurkályt, lapockamadarat, gémkocát, néhány zsíros sülefülét és három hatvankilós lülükét. Elhallgatott és nem moccant — úgy, hogy Suhajdáné meg tudta mérni a fejét.

Felírtuk a pontos adatokat, a fejmérő szűk másfelet egy egész negyvenkét század köbcvekedlit mutatott — bár Suhajda tanár úr szerint darályban ez már tekintélyes agyvelőállomány. Amúgy egyébaránt elég nagy az ismeretkörük, mégis, valósággal elképesztő, hogy milyen primitívek.

Zenith tabletták férgek számára

Egyszer alkalmam volt, hogy futó pillantást vessek a darálybocsok Lupanatikáriumába. Negyedik levél 4 Meg hogy mit csivognak-picsognak-gagyarásznak számtan-órán? A darálybocsok, deregélyfiókák felfogás milyen paraziták, mint a horgászzsinór jönnek a világra, a számfogalomról halvány fogalmuk sincs, és esztendőkig gyötrik magukat, akkor se tudják elválasztani a tényleges javakat a számoktól.

Náluk a három lehet három cserény, három gulya, szélesre hozza a galandférget kukoricagóré, három borpincészet, három ház, három szoba bútor, három homokfutó, három ingatlan, három örökrész, három üzletfiók, három köteg részvény vagy darályzáloghitel; pusztán a hármas szám — soha.

Lehet kérlelni őket órákig: — No halljuk, kisjómadár. Alkossa csak meg nekem a kosár alma és a zsák dió nélkül a hármas szám fogalmát és ejtse ki a csőrén, hogy három: szélesre hozza a galandférget halljam! Ilyenkor a darályfiókák, deregélybocsok olyan képet szélesre hozza a galandférget, mint akinek szorulása van és erőlködnie kell — vagy gyógyíthatatlan hólyagbaja és már csak csapolni lehet; csakhogy a vastagbelük is, a hólyagjuk is a fejükbe ment, és most a fejükkel erőlködnek: — Há — — — há — — — h á á — — — Hiába.

Hiába lesi az ember a fejükben rejtőző húgyhólyagot, ill. Tiszta sor — háromig számolni nem képesek. Ami csöppet se csoda; hiszen a jól kifejlett, taláros deregélyek az egyetemi katedrákon, azok se tudnak számolni ötnél tovább: megszorításokkal.

Odafele ötig, visszafele csak kettőig, mert az egy — az nekik már nem jön össze. Műveletekre egyáltalán nem képesek.

szélesre hozza a galandférget féreg tabletták nevét az ember számára

Egy ideig mutogattak ugyan egy madarat, úgy emlékszem, búbos paradicsomvöcsök lehetett, a mutatványos azt állította madaráról, hogy tud szorozni — ötig; de szélesre hozza a galandférget lehet szorozni ötig, kérdem én?! Jól emlékszem, az Abrakhántók Székházának a zenetermében volt vele egy ilyen Nyilvános Szorzóest ünnepi fényét emelte, hogy Bugyi is ott volt: Dr. Bugyi a szofták díszpáholyában feszített s onnan düllesztette elő három sor kitüntetését. Ezt az estet magam is végigkínlódtam, de mondhatom, születésem-előtti állapotomban valóságos Pascal lehettem ehhez a számfenomén paradicsomvöcsökhöz képest.

Rengeteg hibát csinált, ami harap a szubkután parazitáktól de alig csinált szorzást. Azt se tudta, a multiplicandum mi fán terem; vagy volt szorzója, de nem volt szorzandója; vagy csak szorzandója volt, szorzója nélkül; vagy ha volt szorzója is, szorzandója is, nem tudta, hogyan kell összeboronálni a kettőt. Azt, hogy mi a modus multiplicandi — azt nem járta szélesre hozza a galandférget az esze. A végén a Madártani Intézet elnöke azt mondta neki: szorozzon akármit akármivel, istenneki fakereszt; csak lássam is már.

Akkor nekidurálta magát ez az istenverése, hogy megpróbálkozzon vele.

További a témáról